logo_wybadamy_czarne

Rewolucja w badaniach rynku

Obecnie na rynku działają setki firm, które specjalizują się w badaniach rynku. Koszt takiego badania to wydatek rzędu od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. A co, jeśli mamy kilka, niepowiązanych branżowo pomysłów na biznes i chcielibyśmy wstępnie ocenić, który z nich ma największy potencjał? Czy w takiej sytuacji jesteśmy skazani na zwielokrotnienie tego kosztu? Już nie! Wystarczy skorzystać z wybadamy.pl!

Badanie rynku to żmudny i czasochłonny proces, który dodatkowo niesie ze sobą duże koszty. W 2021 roku średni koszt takiego badania oscylował w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – przy czym nawet 60-70% wzmiankowanych kosztów dotyczyło etapu pozyskiwania informacji.

Nic więc dziwnego, że firmy specjalizujące się w badaniach rynku coraz częściej sięgają po zaawansowane narzędzia analityczne, ułatwiające zbieranie niezbędnych informacji. W ten właśnie sposób optymalizują swoje koszty.

Jednym z takich narzędzi jest nasze autorskie oprogramowanie, którego celem jest automatyzacja procesu pozyskiwania danych niezbędnych do przeprowadzenia badania rynku dla konkretnych typów działalności w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to:

  • analizy rynku,
  • analizy konkurencji,
  • analizy dostępności usług,
  • analizy mediów reklamowych,
  • oceny ryzyka.

Nasze oprogramowanie to narzędzie analityczne, które łączy w sobie potencjał algorytmów nauczania maszynowego, danych socjodemograficznych i danych przestrzennych z czynnikiem ludzkim. W rezultacie klient otrzymuje końcowy produkt w postaci przejrzystego raportu, zawierającego ocenę ryzyka wraz z komentarzami oraz konkretnymi rekomendacjami bez konieczności samodzielnego ustawiania parametrów.

Przyjrzyjmy się teraz działaniu oprogramowania na konkretnym przykładzie!

Jak działa wybadamy.pl?

Wyobraźmy sobie, że zgłasza się do nas Pan Marek, który od wielu lat mieszka na południu Polski w miejscowości Skarżysko-Kamienna, którą zamieszkuje około 50 tys. mieszkańców. Skarżysko-Kamienna to poniekąd miasto przemysłowe z bogatą tradycją, uważane za zagłębie kolejarzy i zbrojeniówki. Pan Marek jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej (Wydziału Automatyki Przemysłowej) i po 10 latach pracy w zawodzie postanowił założyć własną firmę.

Pan Marek chciałby zabrać się za to we właściwy sposób, ograniczając do minimum koszty inwestycji oraz ryzyka biznesowe. Przez lata odkładał on pieniądze na inwestycję we własny biznes i nie chciałby tych pieniędzy stracić. Wobec tego decyduje się na zlecenie wykonania badania rynku. Szybko dowiaduje się jednak, że ceny takiego badania zaczynają się od kilku tysięcy złotych. A to dopiero początek kosztów! Na horyzoncie pojawia się bowiem potrzeba wynajęcia lokalu, zakup asortymentu i sprzętu, wyposażenie biura, zatrudnienie co najmniej 1-2 pracowników, budowa strony internetowej, inwestycja w reklamę, pozyskanie pierwszych klientów itd.

Na tym etapie Pan Marek jeszcze nie wie, czy jego pomysł na biznes w Skarżysku-Kamiennej ma sens. Rozważa bowiem otwarcie serwisu klimatyzacji, połączonego ze sprzedażą części zamiennych oraz asortymentu.

Jeśli badanie rynku, na które Pan Marek wyda kilka tysięcy złotych, pokaże, że ryzyko dla tego typu działalności w Skarżysku-Kamiennej jest duże, prawdopodobnie będzie on musiał zrewidować swój pomysł i zlecić kolejne badanie, bądź zupełnie z niego zrezygnować, akceptując wynikające z takiej decyzji ryzyka.

Pan Marek jest jednak osobą otwartą na innowacyjne technologie. Postanawia więc zlecić badanie nam.

W pierwszej kolejności określamy najważniejsze parametry. Wybieramy typ działalności instalacja klimatyzacji, a następnie zaznaczamy kategorie powiązane, takie jak: serwis klimatyzacji oraz sklep z klimatyzatorami. Ze względu na rodzaj działalności zalecamy Panu Markowi wybór promienia analizy do 10 km od centrum miasta.

Co takiego zrobiła nasza aplikacja?

W pierwszej kolejności nasza autorska aplikacja znalazła 3 miejscowości najbardziej podobne do Skarżyska-Kamiennej. W tym celu skorzystała ona z około stu charakterystyk socjodemograficznych, które umożliwiły określenie wzmiankowanego podobieństwa. Wszystko dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów nauczania maszynowego.

Pod kątem rozkładu charakterystyk socjodemograficznych miejscowościami najbardziej podobnymi do Skarżyska-Kamiennej okazały się: Starachowice (zlokalizowane w pobliżu), Szczecinek oraz Puławy. Dzięki analizie tych samych usług w najbardziej podobnych do Skarżyska-Kamiennej miejscowościach, możliwe stało się określenie, czy serwisów klimatyzacji w Skarżysku-Kamiennej jest dużo czy mało. Za punkt odniesienia posłużyła mediana obliczona na podstawie liczby tych samych usług, znalezionych we wszystkich czterech lokalizacjach.

Następie aplikacja przeskanowała obszar 10 km liczony od centrum Skarżyska-Kamiennej – zgodnie z promieniem analizy, wybranym przez Pana Marka. Podobny skan został automatycznie przeprowadzony dla pozostałych trzech najbardziej podobnych do Skarżyska-Kamiennej miejscowości, które zostały wytypowane przez algorytm.

Podsumowując: w promieniu 10 km od centrum miasta aplikacja znalazła 4 serwisy klimatyzacji oraz jedną działalność związaną z instalacją klimatyzacji. Nie znaleziono natomiast żadnego specjalistycznego sklepu z klimatyzatorami. Zebrane dane zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej dla wszystkich lokalizacji uwzględnionych w analizie – czyli Skarżyska-Kamiennej oraz 3 najbardziej podobnych miejscowości wybranych przez algorytm:

Jaki z tego wniosek?

Statystyki pokazują, że w Skarżysku-Kamiennej jest 72% mniej działalności specjalizujących się w instalacji klimatyzacji, niż w 3 innych, podobnych do Skarżyska-Kamiennej miejscowościach. Z kolei liczba działalności typu „serwis klimatyzacji” oraz „sklep z klimatyzatorami” nie odbiega od średniej.

Teraz przyjrzyjmy się tym usługom bardziej szczegółowo.

Jedyna firma w Skarżysku-Kamiennej, która zajmuje się instalacją klimatyzacji, jest zlokalizowana w odległości 3,8 km od centrum miasta. Z kolei 3 spośród 4 firm zajmujących się serwisem klimatyzacji specjalizuje się w klimatyzacjach samochodowych. To z kolei oznacza, że tego typu działalność w Skarżysku-Kamiennej może być w deficycie, względem podobnych do niej miejscowości. To dobra wiadomość dla Pana Marka!

Spójrzmy teraz, co sądzą klienci na temat usługi typu „instalacja klimatyzacji”. W tym celu klikamy w link znajdujący się w tabeli, który prowadzi bezpośrednio do map Google.

Teraz możemy bardziej szczegółowo przyjrzeć się opiniom klientów, sprawdzić, na co zwrócić szczególną uwagę przy świadczeniu tego typu usług oraz ewentualnie, jakich błędów należy się wystrzegać.

Uwagę od razu zwraca relatywnie mała ilość głosów oddanych przez klientów. W takim wypadku trzeba zachować szczególną ostrożność – zwłaszcza jeśli firma działa na rynku od kilku lat. Widać jednak, że najstarszy komentarz ma około roku. Zatem 9 głosów i średnia ocena na poziomie 5 prezentują się całkiem dobrze!

Spójrzmy teraz, jaki jest średni rating usług zaprezentowany w poniższej tabeli. Wygląda na to, że zarówno usługi typu „serwis klimatyzacji”, jak i „instalacja klimatyzacji” oceniane są bardzo dobrze, choć liczba oddanych głosów w dalszym ciągu pozostawia pewien niedosyt.

Przyjrzyjmy się więc teraz firmom z najwyższym ratingiem – czyli tym, które są najlepiej oceniane. Dlaczego warto to zrobić? Bo warto uczyć się od najlepszych!

W kolejnym kroku sprawdźmy, z jakich mediów internetowych korzystają powyższe firmy.

Zgodnie z pozyskanymi danymi są to Facebook oraz portal kb.pl. To może być kolejna dobra wiadomość dla Pana Marka, ponieważ będzie mógł pokusić się o uzyskanie przewagi nad konkurencją właśnie w tym obszarze! Zerknijmy jeszcze na liczbę usług w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

I tutaj również „instalacja klimatyzacji” w dalszym ciągu wydaje się działalnością z dużym deficytem, co oczywiście przekłada się na ocenę ryzyka.

I w ten oto sposób doszliśmy do sedna! Wszystko wskazuje na to, że pomysł Pana Marka ma spory potencjał, a koszt analizy zmieścił się w granicach kilkuset złotych!

Pan Marek chciałby jednak jeszcze dokładniej sprawdzić swój pomysł na biznes. W tym celu zwrócił się do nas z prośbą o wykonanie analizy pogłębionej. W ramach tego otrzymuje dodatkowo:

  • informacje na temat branży,
  • informacje na temat potencjału sprzedaży w Skarżysku-Kamiennej,
  • analizę trendów związanych z wentylacją i klimatyzacją w województwie świętokrzyskim,
  • informacje na temat asortymentu potencjalnego sklepu,
  • dane kontaktowe do restauracji w Skarżysku-Kamiennej, którym Pan Marek chciałby zaoferować swoje usługi w pierwszej kolejności.

Koszty analizy pogłębionej ustalane są z klientem indywidualnie.

Przechodzimy do następnego etapu

W kolejnym etapie naszej analizy przyjrzymy się branży klimatyzacji.

Informacje na temat branży HVCR w Polsce

1. W Polsce obowiązują akty prawne, regulujące stosowanie klimatyzacji i wentylacji. Są to w szczególności:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z poprawkami z dn. 13 lutego 2003 r.

b) Dz. U. Nr 33, poz. 270 oraz z dnia 7 kwietnia 2004 r.

c) Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z późniejszymi zmianami.

d) Norma PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

e) Norma PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

2. Najliczniejszą grupą potencjalnych odbiorców technologii klimatyzacyjno-wentylacyjnych są właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań.

3. Na poziom popytu wpływa z kolei szereg czynników. W przypadku wentylacji decydujący wpływ mają wymogi prawne.

4. Badania dowodzą, że pracownicy są bardziej wydajni w temperaturach 20-25 stopni Celsjusza. Wydajność ta drastycznie spada w pomieszczeniach z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza, stąd pracodawcy bardzo często decydują się na inwestycję w klimatyzację.

5. Na popyt urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wśród przedsiębiorstw, firm i instytucji, istotny wpływ ma otoczenie prawne, które reguluje m.in. temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy.

6. Popyt na urządzenia klimatyzacyjno–wentylacyjne jest ściśle powiązany z podażą nowych budynków mieszkalnych.

7. Popyt na systemy klimatyzacji i wentylacji dla budynków z roku na rok rośnie.

8. W najbliższym latach możemy nadal spodziewać się wzrostów popytu na rynku, gdyż grupa odbiorców tej technologii stale się poszerza, a produkty stają się szeroko dostępne.

9. Rozwój technologii zapewnia coraz szerszy asortyment tego rodzaju produktów, w przeróżnych wariantach, dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta.

10. Dodatkowym czynnikiem, który może pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku klimatyzacji, jest fakt występowania coraz wyższych temperatur w okresach letnich w całej Europie.

Główne problemy branży:

1. Ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami i zaprezentowania im swoich produktów, w związku z ograniczeniami pandemicznymi.

2. Mało targów branżowych, na których firmy z branży HVACR nawiązywałyby kontakty z przyszłymi kontrahentami.

3. Problemy z płynnością finansową.

4. Niższe tempo pozyskiwania nowych klientów.

5. Spadek liczby zamówień.

6. Wydłużony czas oczekiwania na zamawiane produkty i komponenty.

Kluczowe trendy w branży HVACR:

1. Zdrowie – smog zniechęca do otwierania okien, a domownicy chcą oddychać świeżym powietrzem. Coraz częściej klienci decydują się na dodatkowe filtry.

2. Oszczędność – ceny energii elektrycznej rosną. Klienci szukają energooszczędnych rozwiązań klimatyzacyjnych.

3. Komfort – obsługa bezdotykowa, sterowanie z poziomu aplikacji, funkcje timera, możliwość programowania temperatury, regulacja poziomu wilgotności.

Potencjał działalności związanej z instalacją klimatyzacji w Skarżysku-Kamiennej

Najliczniejszą grupą potencjalnych odbiorców technologii klimatyzacyjno-wentylacyjnych są właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań. Ogólna liczba mieszkań i budynków mieszkalnych w latach 2016-2020 została przedstawiona w poniższej tabeli.

Dodatkowo w Skarżysku-Kamiennej znajduje się około 160 budynków komercyjnych, stanowiących potencjalną bazę klientów. Ich największe skupiska prezentuje poniższa mapa.

Przykłady lokalizacji obiektów komercyjnych w Skarżysku-Kamiennej:

Kategoria: bank,

Marka: Bank Pekao

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna,

Kod pocztowy: 26-110,

Ulica: Bolesława Prusa,

Numer budynku: 12,

Liczba pięter: 2,

Rodzaj budynku: komercyjny.

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna,

Ulica: Zygmunta Krasińskiego,

Numer domu: 20,

Liczba pięter: 2,

Rodzaj budynku: komercyjny.

Nazwa: Euro Centrum

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna,

Ulica: 1 Maja,

Numer domu: 65,

Liczba pięter: 4,

Rodzaj budynku: komercyjny.

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna,

Ulica: Plac Floriański,

Numer domu: 3,

Liczba pięter: 5,

Rodzaj budynku: komercyjny.

Trendy dotyczące wyszukiwania kluczowych słów, związanych z klimatyzacją w ciągu ostatnich 5 lat.

Wygląda na to, że pomimo trwającej pandemii, trend związany z zainteresowaniem branżą klimatyzacji w województwie świętokrzyskim rośnie. Na szczególną uwagę zasługuje widoczny wzrost zainteresowania rekuperacją oraz wentylacją w ciągu ostatnich 2 lat. Zainteresowanie tematem wentylacji w 2021 r. było najwyższe w ciągu ostatnich 5 lat. Różni się to nieco od trendów obserwowanych w całej Polsce, gdzie główny wzrost zainteresowania dotyczy właśnie rekuperacji, chociaż w 2022 najczęściej wyszukiwaną frazą jest „wentylacja”.

Badanie asortymentu sklepów z artykułami związanymi z klimatyzacją

Poniższy przykład ilustruje kategorie akcesoriów oraz usług oferowanych przez konkurencyjne firmy. Na uwagę zasługuje fakt, że łączenie sprzedaży produktów oraz akcesoriów z usługami montażowymi i serwisowymi jest powszechną praktyką stosowaną na rynku. Standardem jest również posiadanie strony internetowej z kompletną informacją na temat produktów oraz usług.

Niewątpliwą zaletą sklepu internetowego jest to, że sprzedawany produkt wcale nie musi być dostępny w magazynie w Skarżysku-Kamiennej. Częstą praktyką stosowaną w branży jest dowóz zamówionych towarów z magazynu przeładunkowego do miejsca sprzedaży. Wynika to z faktu, że instalacja sprzętu wentylacyjnego najczęściej wymaga specjalistycznej wiedzy, stąd zakup sprzętu oznacza również potrzebę zamówienia usługi instalacyjnej, a często i serwisowej.

Przegląd produktów dostępnych w konkurencyjnych sklepach

Badanie pokazuje, że podobnie jak w przypadku innych branż zajmujących się instalacją specjalistycznego sprzętu, tak i w przypadku branży wentylacyjnej jakość sprzętu, jego cena oraz poziom obsługi klienta mają kluczowe znaczenie w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Zalecalibyśmy zatem zastanowienie się nad wyborem producenta oraz dostawcy sprzętu.

Fundamentalnym elementem jest logistyka dostaw. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie z dostawcami określonych ram czasowych związanych z dostawą, obsługą gwarancyjną oraz pogwarancyjną, potwierdzonych stosownymi umowami oraz ewentualnymi karami umownymi w przypadku powtarzających się opóźnień w dostawie towarów.

Dane kontaktowe potencjalnych klientów

Na prośbę Pana Marka wygenerowaliśmy dodatkowo listę potencjalnych klientów, od których Pan Marek chciałby rozpocząć współpracę. Standardem w branży wentylacyjnej jest bezpośrednia rozmowa przedstawiciela handlowego z potencjalnym klientem. Najczęściej kontakty handlowe nawiązywane są przez firmy z potencjalnymi kontrahentami na targach branżowych. Niestety ze względu na ograniczenia pandemiczne targi te nie są na tę chwilę powszechnie stosowaną praktyką (choć pewnie w ciągu najbliższych 12-16 miesięcy powrócą do łask).

Poniżej zamieszczamy przykładowe dane teleadresowe do restauracji zlokalizowanych w promieniu 1 km od centrum Skarżyska-Kamiennej:

Na czym zatem polega różnica, między podejściem standardowym do badania rynku a skorzystaniem z usług wybadamy.pl?

Nasza autorska aplikacja daje możliwość zweryfikowania Twojego pomysłu jeszcze przed zaangażowaniem się w projekt od strony kosztowej. Zasada jest prosta: najpierw weryfikuję swój pomysł na poziomie ogólnym, a jeśli widzę, że ma on sens, inwestuję swoje środki w badanie pogłębione.

W przypadku Pana Marka aplikacja zebrała dane, które następnie przejrzał doświadczony analityk, dodając swoje komentarze. Dopiero gdy okazało się, że pomysł ma potencjał, Pan Marek zamówił badanie pogłębione, które zostało wzbogacone o dodatkowe elementy. Gdyby okazało się, że w Skarżysku-Kamiennej konkurencja w branży wentylacyjnej jest bardzo duża w porównaniu z innymi miejscowościami o podobnym rozkładzie charakterystyk socjodemograficznych, Pan Marek mógłby zdecydować się na inny pomysł. Tym samym uniknąłby konieczności ponoszenia kosztów rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych już na samym początku!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies i akceptujesz politykę prywatności.
Dowiedz się więcej